Ydinkeskustan kestävä tulevaisuus

Kuusi kaupunkia kehittää yhdessä ydinkeskustojensa elinvoimaa ja elävyyttä

”Ydinkeskustan kestävä tulevaisuus” -hankkeessa ovat mukana Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta ja Oulu. Hanke saa tukea Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Rahoitusvastuussa on Keski-Suomen liitto.

Hankkeen käytännön kehittämisprojektit kohdistuvat seuraaviin aiheisiin:

  • Kestävän kuluttajuuden studio – ydinkeskustan uusi kaupallinen liiketoimintakonsepti – Jyväskylä
  • Säilytysturvallinen pyöräpysäköinti – Lahti
  • Toritoiminnan uudistaminen – Kuopio, Lappeenranta ja Kouvola
  • Ydinkeskustan saavutettavuus ja logistiikka – muun muassa pienrahtitavaran droonikuljetus – Oulu

Hanke pyrkii vakiinnuttamaan ydinkeskustojen kaupunkienvälisen yhteiskehittäjyyden ja verkostomaisen toimintamallin. Kehittämisverkostoon kuuluu nykyisten hankekaupunkien lisäksi muitakin kaupunkeja, tutkimuslaitoksia ja järjestöjä. YKT-hankkeen tavoitteena on laajentaa verkosto pohjoismaiseksi.

Lue lisää kaupunkien kehittämisprojekteista

Jyväskylän osatoteutuksessa pilotoidaan uudenlaista, kestävään muotiin ja käsillä tekemiseen liittyvää palvelukonseptia vuoden 2023 aikana. Konseptin ideana on tarjota erilaisia trendikkäitä työpajoja ja tapahtumia liittyen kestävään kuluttamiseen, vaatteiden ja asusteiden muodistamiseen sekä käsillä tekemiseen. 

Katso lisätietoja Jyväskylän kehittämishankkeesta.

Kuopion toritoiminnan kehittämishankkeen tavoite on selvittää ja kehittää mahdollisuuksia ympärivuotiselle toritoiminnalle, lisätä torin vetovoimaa ja viihtyisyyttä asiakkaan, kauppiaan ja tapahtumanjärjestäjän näkökulmasta.

Hankkeessa kartoitetaan ja pilotoidaan erilaisia ratkaisuja, jotka tukevat näitä tavoitteita, sekä luodaan torin visuaalinen ja toiminnallinen kehittämissuunnitelma tuleville 5 vuodelle.

Katso lisätietoja Kuopion kehittämishankkeesta.

Oulun osatoteutuksessa kehitetään keskustan kestävää saavutettavuutta. Tavoitteena on kokeilujen ja yhteissuunnittelun kautta vahvistaa ydinkeskustan kestävää saavutettavuutta mukautuvilla liikkumisen innovaatioilla kuten esimerkiksi tulevaisuuden teknologioilla ja digitalisaation tavaralogistiikalle tarjoamilla mahdollisuuksilla. Hankkeen aikana työstetään ydinkeskustan saavutettavuuteen liittyviä haasteita yhteissuunnittelulla (co-creation) ja ratkotaan niitä uusilla toimintamalleilla kokeilujen kautta. Tavoitteena on kaupunkien välisen uuden yhteistyön, vahvan paikallisen osallistamisen ja käytännön kokeilujen kautta löytää pysyviä ratkaisuja keskustan kestävän saavutettavuuden parantamiseen.

Käytännössä Oulun osatoteutuksessa on mm. tuotettu kokeilukokonaisuus keskustan asioinnin sujuvoittamiseksi. Kokeilu koostui maksuttoman pysäköinnin, talvipyöräpysäköinnin ja elävyyttä tuovan kävelykatualueen Talavikatu-tuotannon osioista. Oulun osiossa on myös käynnistetty keskustan droonilogistiikkaselvitys, jonka tuloksena tullaan julkaisemaan kiinteistönomistajille ja rakennuttajille suunnattu käsikirja valmistautumisesta drooniteknologioiden tulemiseen. Oulun osatoteutuksen toimia ohjaaman on perustettu Oulun citylogistiikan neuvottelukunta, joka koostuu keskustan liike-elämästä, kuljetus- ja liikennöintialasta ja kaupungin virkamiehistöstä. Neuvottelukunta tulee jatkamaan toimintaansa hankkeen päättyessä ja pitämään huolta yhteissuunnittelun ja saavutetun yhteistyöhengen ylläpitämisestä.

Lisätietoja Oulun osatoteutuksesta antaa Oulun Liikekeskuksen johtaja Leena Vuotovesi, p. 040 7514318, leena@oulunliikekeskus.fi.

Katso lisätietoja Oulun kehittämishankkeesta.

Lappeenrannan kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää kaupunkikeskustan kolmea keskeistä tori- ja aukioaluetta. Hankkeessa on tutkittu Kauppatoria, Marianaukiota ja Satamatoria, niiden nykytilaa, kehittämismahdollisuuksia ja tulevaisuutta.

Katso lisätietoja Lappeenrannan kehittämishankkeesta.

Lahden kaupunki toteuttaa matkakeskuksen pyöräpysäköinnin yhteyteen rakenteellisesti rajatun kokeilun maksullisesta ja valvotusta pyörätallista. Rakenteiden toteutuksen yhteydessä tilan betonista ilmettä uudistetaan maalaamalla lattia- ja seinäpintoja sekä lisätään ympäristön valaistusta ja opastusta. Hankkeen avulla pyritään lisäämään pyöräilyn houkuttelevuutta vähentämällä pyörävarkauden riskiä sekä tekemällä pyörätallin ilmeestä ja käytöstä helposti lähestyttäviä.

Lisätietoja Lahden osatoteutuksesta antaa Juhana Polojärvi, p. 044 482 6402, juhana.polojarvi@lahti.fi.

Kouvolan osatoteutuksessa kehitetään toritoimintaa Kauppatorilla ja kävelykatu Manskin alueella. Keskustan torin halutaan palvelevan paremmin torimyyjien, yritysten ja asiakkaiden tarpeita. Elävä kaupunkikeskusta edellyttää toritoimijoita ja uusia ideoita, joita kaupungin on mahdollista kehittää hankerahoin. Hankkeessa on kartoitettu käyttäjien tarpeita ja haettu ideoita vertaistyöpajoissa Kuopion ja Lappeenrannan kanssa. Toritoimintaa vilkastutetaan selvitysten ja pohjalta.

Selvitykset ja kokeilujen opit sisällytetään hankkeen jälkeen kaupungin Keskustavisio 2030 -suunnitelman päivitykseen. Kaupunki ja toritoiminnasta vastaava Ydinkeskusta ry sekä alueen oppilaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä kokeilun toteuttamiseksi.

Katso lisätietoja Kouvolan kehittämishankkeesta.


Ajankohtaista