Kivijalat kuntoon

Jyväskylän keskustan mielenkiintoisin kivijalka -tunnustus

Jyväskylän keskustan mielenkiintoisin kivijalka -tunnustus tullaan myöntämään ensimmäistä kertaa. Tunnustuksen saamisen perusteena on kivijalkayrityksen tai yritysten yhdessä toteuttama onnistunut visuaalinen ja elämyksellinen teko Jyväskylän keskustassa.

Palkittava teko voi olla jotakin kokonaan uutta tai vanhat perinteet uuteen valoon pyöräyttävä. Tunnustuksen voi saada yhdellä yksittäisellä koko kaupunkikuvaa piristävällä teolla tai pitkäjänteisellä, laadukkaalla visuaalisella tekemisellä. Voittaja voi olla myös parhaiten kehittynyt visuaalisen ilmeen rakentaja. Kilpailuun on kutsuttu mukaan kaikki Jyväskylän keskustassa toimivat yritykset, joilla on oma uloskäynti katutilaan. Voittaja valitaan visuaalisten tekojen perusteella, jotka on kuvattu erillisessä ilmoittautumislomakkeessa.

Kilpailuun ilmoittautumislomake liitteineen tulee lähettää 13.3.2023, klo 24.00 mennessä osoitteeseen kaupunkikeskusta@jyvaskyla.fi

Kilpailun ilmoittautumislomake pdf-versiona 

Kilpailun tulokset julkistetaan 3.4.2023. Valitsijoina toimivat Business Jyväskylän kokoama asiantuntijatiimi, jossa on mukana visuaalisen markkinoinnin-, kaupunkikuva- ja yritystoiminnan ammattilaisia. Kilpailuun osallistuvista kaksi parasta palkitaan.

1. Palkinto 
Voittaja tai voittajatiimi palkitaan 5000 € (0 % alv.) arvoisella markkinointipaketilla, jonka tulee kohdistua voittaja yrityksen tai yritysten visuaaliseen markkinointiin.  

2. Palkinto 
Maksuton osallistuminen Jyväskylän Elävä kaupunkikeskusta ry:n vuoden 2023 kampanjoihin ja yhdistyksen vuosijäsenyysmaksu 2023. 

Valinnassa painotetaan visuaalista laatua, rohkeutta ja elämyksellisyyttä, joka vaikuttaa positiivisesti kaupunkitilaan. Arviointi tehdään toimitetun aineiston pohjalta ja arviointikäynnillä katutilassa. Erityisen arvokasta on, jos mielenkiintoinen ja mukaansa tempaavaa ilmiö on luotu yhdessä muiden yritysten kanssa ja haasteeseen on lähdetty yhdessä ilmoittautumalla! Myös muutosprojektista aktiivisesti somessa kertominen ja kilpailuun liittyvien tägien käyttö #kivijalatkuntoon ja #jyväskylänsydämessä koetaan yhteisöllisenä ja innostavana.

Tarkemmat kilpailusäännöt ja ohjeet löydät täältä.

Lisätietoja kilpailusta voi kysyä projektipäällikkö Pirkko Flinkmanilta, pirkko.flinkman@jyvaskyla.fi tai 050 568 7846.

Osallistujalle

Kaikille yhteinen idea-aamu järjestettiin 28.6. Kahvila Miriam’sissa.

Aamun aikana jaettiin ideoita ja ajatuksia kilpailuun osallistumisesta ja hahmoteltiin millaisia toteutuksia, on mahdollisesti tulossa mukaan. Samalla oli myös mahdollista luoda yhteistyötä eri katuosuuksilla toimivien yritysten kesken ja tunnustella omaa ideaa ammattivisualistin ja muiden keskustan yrittäjien kanssa. 

Myös toteutettavan projektin suunnitteluun ja koordinointiin oli mahdollista saada visualistin tukea.

Kuva

Tarjoilija ravintolassa


Kivijalat kuntoon! – hankkeessa nostettiin esiin katutason liikkeiden julkisivun visuaalisuuden vaikuttavuutta niin markkinoinnillisesti kuin kaupunkikuvallisesti. Hankkeessa analysointiin kesällä 2021 Jyväskylän keskustan ja Laukaan liiketilojen näyttäytymistä katutilaan ja kuluttajille. Tilannekartoituksen pohjalta laadittiin Yhdessä kivijalat kuntoon! -julkaisu, joka esittelee liikkeiden hyviä oivalluksia, antaa uusia ideoita, tietoa ja kannustaa visuaalisen markkinoinnin hyödyntämiseen. Julkaisun löydät sivun oikeasta laidasta.  

Jokaiseen viiteen teemaan liittyy tehtävähaasteita, joita voi lähteä toteuttamaan omatoimisesti tai vielä mieluisammin yhdessä muiden yrittäjien kanssa. Jyväskylässä tehtävähaasteiden toteuttaminen on aloitettu yhteistyössä Jyväskylän Elävä kaupunkikeskusta ry:n kanssa keväällä 2022. 

Lisätietoa on osoitteessa www.jyvaskylansydamessa.fi/intra salasana: Jekutellen22.

Tehtävähaasteiden etenemisen ja osallistumisen tiedotuslistalle voi ilmoittautua osoitteessa kaupunkikeskusta@jyvaskyla.fi.

Kuva

Pöytä ja tuoli ikkunan edessä

Lisätietoja luvanvaraisuudesta 

Lupa-asiat eivät ole yksiselitteisiä, mutta yleensä yhteinen sävel löytyy, kun askeleet saadaan sovitettua yhteen erilaisten turvallisuuteen ja kadun toimivuuteen liittyvien seikkojen kanssa. Tahtilajin määrittelevät mm. lait ja asetukset. 

Kaupunkirakenteen asiakaspalvelu: 
Kaupunkirakenteen neuvonta

www.jyvaskyla.fi/elinkeino-ja-tyollisyys/luvat

www.jyvaskyla.fi/rakentaminen/rakentamisen-ohjaus-ja-neuvonta  

www.jyvaskyla.fi/rakentaminen/rakentamisen-luvat 

www.jyvaskyla.fi/rakentaminen/ohjeet-ja-lomakkeet  

www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/asemakaavoitus/voimassa-olevat-asemakaavat  

www.jyvaskyla.fi/rakentaminen/rakentamisen-luvat/anniskeluterassi-mainostoimenpide 

www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki 

www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki/jarjesta-tapahtuma/vinkkeja-markkinointiin

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/2022-04/kavelykeskustan-toimintaperiaatteet-11042022.pdf

www.invalidiliitto.fi/esteettomyys  

Lisää inspiraatiota: 

www.savonlinna.fi/wp-content/uploads/2021/04/8302-Liikejulkisivun_suunnittelukasikirja.pdf  

Kaupunkikeskusta on aina talousalueensa käyntikortti ja sen imagollinen vaikutus on merkittävä asukkaille, matkailijoille ja investoijille. Erityisesti juuri nyt poikkeuksellinen aika, kaupan rakennemuutos, digitalisaatio sekä kuluttajien ostoskäyttäytymisen muutos haastavat kaupan alan palvelu- ja erikoisliikkeitä. Katutason liikkeiden elämyksellisyyden ja visuaalisuuden vahvistaminen on osa niiden resilienssiä ja kilpailukykyä. Yritystilan visuaalinen ilme pysäyttää tai saa kulkemaan ohi – ja vaikuttaa lopulta myös ostopäätökseen. 

Business Jyväskylän ja Laukaan elinkeinotoimen yhteishankkeessa on toiminut  toteuttajana Heidi Lehto, Sisustuskärpänen Oy:n yrittäjä ja vahva visualisti. Hankkeen rahoituksessa on ollut mukana Keski-Suomen liitto hankeaikana 1.2. – 31.12.2021.

Sivun kuvat Hanne Manelius.